بومکس

رزرو اقامتگاه بوم گردی

اجاره ویلا،هتل و سوییت در رشت

13 اقامتگاه
اقامتگاه بومگردی تی تی نار اقامتگاه بومگردی تی تی نار شناسه : 6485
رشت ، گیلان 15 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,500,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی کتام اقامتگاه بوم گردی کتام شناسه : 6483
رشت ، گیلان
شروع قیمت :  2,558,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی چی چی نی اقامتگاه بوم گردی چی چی نی شناسه : 6479
رشت ، گیلان
شروع قیمت :  1,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی جیرسر باقرخاله اقامتگاه بومگردی جیرسر باقرخاله شناسه : 6478
رشت ، گیلان
شروع قیمت :  1,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی شیلان اقامتگاه بوم گردی شیلان شناسه : 6476 رزرو آنی
رشت ، گیلان 1 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  772,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی عمارت گیلان تاج اقامتگاه بوم گردی عمارت گیلان تاج شناسه : 6475 رزرو آنی
رشت ، گیلان
شروع قیمت :   تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی پارادایس اقامتگاه بومگردی پارادایس شناسه : 6396
رشت ، گیلان
شروع قیمت :  800,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی بومیت اقامتگاه بومگردی بومیت شناسه : 6395
رشت ، گیلان 82 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  2,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی دیلمای اقامتگاه بومگردی دیلمای شناسه : 6186
رشت ، گیلان
شروع قیمت :  890,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی میکال اقامتگاه بوم گردی میکال شناسه : 6181
رشت ، گیلان 25 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,000,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بومگردی تی تی ناز اقامتگاه بومگردی تی تی ناز شناسه : 6180
رشت ، گیلان 34 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  634,000 تومان / هر شب
اقامتگاه بوم گردی چیکا اقامتگاه بوم گردی چیکا شناسه : 6165
رشت ، گیلان 6 نفر ظرفیت
شروع قیمت :  1,000,000 تومان / هر شب
هتل پردیسان هتل پردیسان شناسه : 3782 رزرو آنی
رشت
تا 10  درصد تخفیف  
شروع قیمت :  1,200,000 تومان / هر شب
ورود یا ثبت نام برای ورود شماره همراه خود را وارد کنید